اربعین

خواهم ز خدا که بی ولایم نکند

غرق گنهم ولی رهایم نکند

یک خواسته دارم ز خدای تو حسین

در هر دو جهان از تو جدایم نکند

اربعین حسینی

ایام سوگواری اربعین حسینی بر همه عاشقان آن حضرت تسلیت باد

RSS نظرات این نوشته · آدرس دنبالک

ارسال نظر